Ik ben Coen van der Gugten, 64 jaar oud en woon in Brusselsepoort.

In 1977 vond ik werk bij de universiteit, het wonen in Maastricht kreeg ik erbij cadeau.

Ik ben dus niet geboren, maar na 41 jaar, wel helemaal thuis in onze stad.

In 1990 ben ik een bedrijf begonnen.
Ook als ondernemer ken ik stad en regio inmiddels als mijn broekzak.

Er is, denk ik, geen betere om in te leven en te werken.


Energie

De overgang van olie en gas naar duurzame energiebronnen is geen keuze, maar een zekerheid.
Op elk dak een zonnepaneel.
Stip aan de horizon: Maastricht klimaatneutraal in 2030.

Milieu

De luchtkwaliteit in onze stad moet beter worden om de stad leefbaar te houden. Verkeer en industrie kunnen veel schoner. Masterplan verkeer en vervoer dat, met oog voor ieders belangen, focust op milieuwinst.

Groen

Maastricht heeft te weinig groen en teveel auto's, zeker in de binnenstad. Ruim baan voor de fietser en voetganger in de stad. En modern openbaar vervoer. Een groene gordel van parken óm de stad en doorgaande fietsroutes ín de stad.

Werk

Van schone lucht alleen kun je niet leven. Nieuwe, duurzame bedrijven zorgen voor nieuwe, duurzame banen.

De Encitransformatie is daarvan een mooi voorbeeld. Maastricht verdient de toekomst eerder dan achteraf!

Share on Facebook Share via e-mail Print Share on Google Bookmarks Share on LinkedIn
Waarom in de raad?

Waarom in de raad?

Wie ben ik?

De afgelopen 4 jaar heb ik veel geleerd.

Als één van de 39 raadsleden op zoek naar voldoende draagvlak voor de belangrijke veranderingen waar onze stad voor staat:

Schoner, veiliger, duurzamer en vooral ook groener op weg naar een klimaatneutraal 2030.

Soms iets kleins, zoals de Mergelweg omvormen tot een recreatieve fietsweg.

Soms wat groter, zoals de luchtkwaliteit in de binnenstad of het eindelijk regionaal overleggen met onze Belgische buren over de infrastructuur van onze regio.

En soms gewoon ook heel leuk, zoals samen met Groen en Ecolo werken aan een schonere Maas.

Op talloze onderwerpen probeer ik, samen met mijn GroenLinks collega’s én die andere 35 raadsleden stappen naar de toekomst te zetten.

Wat vindt GroenLinks ervan? GroenLinks Maastricht
Coen van der Gugten, gemeenteraadslid voor GroenLinks in Maastricht email